Kaisa Pietilä

Kouluttajapsykoterapeutti
Työnohjaaja
Kouluttaja
Erityisopettaja
Seikkailukasvattaja

Kaisa Pietilä

Kouluttajapsykoterapeutti
Työnohjaaja
Kouluttaja
Erityisopettaja
Seikkailukasvattaja

Kaisa Pietilä

Työnohjaaja
Kouluttaja
Erityisopettaja
Seikkailukasvattaja
Kouluttajapsykoterapeutti

Yhteys

ITSEEN | TOISEEN | LUONTOON

Työotteeni on sukupuolisensitiivinen, holistinen ja keho-orientoitunut. Noudatan vastaanotollani turvallisemman tilan periaatteita.

Kunnioitan  ja vaalin ihmisyyden ja luonnon monimuotoisuutta.

Työskentelen ulkona, sisällä ja etänä. Lähivastaanottoni on Kuopiossa.

Tervetuloa vahvistamaan yhteyttä!

Koulutukset

 

Koulutan tilauksesta esimerkiksi seuraavista aiheista:

– Kognitiivisen psykoterapian menetelmien soveltaminen kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla

– Seikkailukasvatus/seikkailuterapia

– Reflektointi ja reflektiivinen työote

– Turvallisen ryhmän rakentaminen

– Kehollisuus kognitiivisessa psykoterapiassa

Maksuttomat webinaarit Outward Bound Finland ry:n YouTube-kanavalla:

Reflektointi elämyspedagogiikassa 

Turvallisen ryhmän rakentaminen 

Kysy lisää ja pyydä tarjous ryhmällesi.

Menneet koulutukset

 

2022

Koulutus
Taide- ja elämyspedagogiikka lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa 
HY+

2021

Koulutus
Reflection in Adventure Education
Developing Adventure Educational Camps in Far North
Suomen nuorisokeskukset

Luento
Reflektiivinen työote ja oppilaan metakognitiivisten taitojen tukeminen
Valtion koulukodit / Vaativan erityisen tuen verkosto

Luento
Reflektiivinen työote pedagogiikassa
HUMAK YMK

Webinaari
Turvallisen ryhmän rakentaminen
Outward Bound Finland ry

Koulutus
Promotion of Agency
Humak 

2020

Webinaari
Reflektointi elämypedagogiikassa
Outward Bound Finland ry 

2019

Työpaja
Reflektiivinen työote nuorisotyössä
Lapin nuorisotyöpäivät

Työpaja
Reflektiivinen työote nuorisotyössä
Alueelliset nuorisotyöpäivät / Suomen nuorisokeskukset

Koulutus
Oppimista ilmiöiden ja elämysten kautta 5op
OPH / Outward Bound Finland ry

Työpaja
Seikkailuterapia sosiaalisen fobian ryhmämuotoisessa kognitiivisessa hoidossa
GreenCare Finland

2018

Koulutus
Reflektiivinen työote
Sukupuolisensitiivisyyden kouluttajakoulutus/Loisto Setlementti

Koulutus
Oppimista ilmiöiden ja elämysten kautta 5op
OPH / Outward Bound Finland ry

Työpaja
Tunteet elämyspedagogiikassa
Seikkailukasvatuspäivät 

Koulutus
Reflektiivinen työote
Sukupuolisensitiivisyyden kouluttajakoulutus / Loisto Setlementti

2017

Koulututus
Reflektiivinen työote
Sukupuolisensitiivisyyden kouluttajakoulutus
Loisto Setlementti

2016

Työpaja
Kognitiivisen psykoterapian menetelmät elämyspedagogiikassa
Seikkailukasvatuspäivät

2014

Koulutus
Prosessidraama
Outward Bound Finland ry

2012

Koulutus
Turvallista ryhmää rakentamaan
Keskuspuiston ammattiopisto

Työpaja
Prosessidraama elämyspedagogiikassa
Seikkailukasvatuspäivät

2011

Koulutus
Soveltava teatteri elämyspedagogiikassa
Outward Bound Finland ry

Koulutus
Turvallista ryhmää rakentamaan
Keskuspuiston ammattioppilaitos

Psykoterapia

 

Psykoterapia on tavoitteellista yhdessä tutkimista, jonka päämääränä on auttaa asiakasta elämän arvojen mukaista elämää. Terapiassa pyritään ymmärtämään asiakkaan kokemusmaailmaa, elämänhistoriaa, tunteita, toimintatapoja sekä niiden yhteyttä oireiluun. Tavoitteena on aina itsereflektiokyvyn kehittäminen. Työskentelyyn kuuluu omiin tunteisiin ja tarpeisiin tutustuminen ja uusien toimintatapojen harjoittelu. 

Psykoterapiassa yhdistän kognitiivisen psykoterapian ja psykofyysisen psykoterapian menetelmiä. Työskentelytavat valitaan asiakkaan tarpeen mukaan. 

Olen laillistettu psykoterapeutti (Valvira) ja Kelan palveluntuottaja. 

Psykoterapiavastaanottoni on täynnä.

Seikkailuterapia

 

Seikkailuterapiassa yhdistän seikkailukasvatuksen ja kognitiivisen psykoterapian menetelmiä. Seikkailuterapia on ryhmämuotoista ja intensiivistä: ryhmä viettää osan terapiasta erämaassa. Seikkailuterapia on kokonaisvaltaista ja syvästi kokemuksellista. 

“Uskon, että tämä oli elämää muuttava kokemus.  Oli voimauttavaa jakaa omia vaikeita asioita muiden kanssa hyväksyvässä ilmapiirissä. Pääsin kokemaan ryhmässä sosiaalisia tilanteita, joissa oli turvallista ja minua ei pelottanut. Ehkä tätä muistelemalla voi olla helpompaa jatkossa. Sain myös kokemuksen, että pelkoni eivät ole poikkeuksellisia, vaan muillakin on niitä. En ole enää asian kanssa yksin.”
-Seikkailuterapian osallistuja

Työnohjaus

 

Työnohjaus tähtää reflektiivisyyden vahvistamiseen. Sen keskeinen tavoite on tietoinen tapa tehdä työtä. Työnohjaus voi olla case-työnohjausta tai keskittyä esimerkiksi menetelmän harjoitteluun,  työssä jaksamiseen tai muuhun ajankohtaiseen teemaan. Teen mielelläni käytännön harjoituksia. Työnohjauksessa sovellan kognitiivisen psykoterapian ja  psykofyysisen psykoterapian menetelmiä sekä draamapedagogiikkaa.

Työnohjaus voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista. Työnohjaan mielelläni psykoterapiamenetelmien käyttöä kasvatus- ja sosiaalialalla.